Thanh niên đen nhất năm.. Vào xóm định ăn trộm.. Nhưng do không thông thuộc địa bàn nên bị các thanh niên xóm tổ chức vây bắt.. Nghe nói cái ngõ này đến xe ôm vào còn khó tìm đường ra nữa là người lạ.. – Tại Bùi Xương Trạch, Hà Nội.

Nguồn:Ký sự đường phố

maillots foot maillots foot

Loading...

Share This Post