Em không nỡ bắt đền anh Grap do không quen đường Hà Nội mải nhìn dò đường trên điện thoại lao thẳng đít xe em, giữa trời nắng như đổ lửa nghĩ cả ngày chạy xe mà mình lấy vài đồng tiền đền thì cắn rứt lắm nên em nhắc nhở cho qua các cụ ạ xe cũng xước và nứt khá khá….

Nguồn: Phẩm Dược

Loading...

Share This Post