Hiểu được những nguy cơ gây hại cho trẻ từ bạo lực học đường rồi, ngày hôm nay sẽ là về biện pháp phòng tránh nhé! Tình huống trực quan của chương trình, em sẽ làm gì khi gặp bạo lực học đường

Nguồn: vtv24

Loading...

Share This Post