Thân thì đập đá cờ bạc. Con cái thì bỏ không lo. Vợ đi làm nuôi cho từng bửa ăn còn sanh tật. Đánh vợ bít bao nhiêu lần. Thương con vợ không đi. Giờ thêm gái gú. Chụp hình ôm hôn con khác cho vợ coi. Cờ bạc bãn bè cầm xe. Vợ không chịu nổi bỏ đi. Thì ntin quỳ lại năn nỉ . Vợ không về. Thì vu oan vợ ở với trai. Lấy tiền. Có sợi dây chuyền giả củng đòi. Kể công rồi đòi tiền xưa nay chung sống nuôi vợ. Ôi!! Thằng đàn ông hèn hạ là đây. Ông đánh vợ bằng dây xích. Vào đầu. Bạn bè kiếm nó thì nó sợ như chó. Chỉ giỏi đánh vợ. Đánh con. Ai gặp nó tránh xa dùm.

Nguồn: Linh sin

nike air max ladies nike air max ladies

Loading...

Share This Post