CSGT   Đà Nẵng nhắc nhở người đi vào đường 1 chiều…nhắc nhở người tham gia giao thông đội mũ BH …. Gía như CSGT ở đâu cũng như ở Đà Nẵng này thì tốt biết mấy… 😀 Nguồn : Thanh niên Quảng Nam

CSGT   Đà Nẵng nhắc nhở người đi vào đường 1 chiều…nhắc nhở người tham gia giao thông đội mũ BH ….

Gía như CSGT ở đâu cũng như ở Đà Nẵng này thì tốt biết mấy… 😀

Nguồn : Thanh niên Quảng Nam

Loading...

Share This Post