“Chân dung bố ác nhân – kẻ có mưu đồ giết người (giết mẹ mình). Lừa bảo cháu: Mua cho bố thẻ điện thoại. Cháu đi 1 phút sau về nó đâm mẹ ruột và em gái vào ngăn. Hãy giúp nó bị tử hình gíup cháu luật với! NÓ ÁC QUÁ LÂU R”

Nguồn: fb Phạm Ngọc Huyền Meo

Loading...

Share This Post