1,7 TỶ ĐỒNG – Hiệp sĩ Nguyễn Việt Sin trao lại toàn bộ số tiền quyên góp cho gia đình 2 hiệp sĩ tử nạn! Cảm ơn Nguyễn Sin, cảm ơn tấm lòng của các Mạnh Thường Quân, cảm ơn…