Cứ mỗi trận đội nhà đá ở World Cup thế này, thì cổ động viên của họ đã giúp quảng cáo hình ảnh nước Nhật tới hàng triệu người trên khắp thế giới. Bái phục 🙆‍♂️..!! Nguồn: Sugoi